Danskerne og internettet i 2021: Lydbøger mest populære blandt yngreUndersøgelsen Danskere og Internettet viser et lydbogsboom blandt landets yngste. Foto: New Africa/Shutterstock.com

Undersøgelser

I årets udgave af Danskerne og internettet blev der for første gang målt mediebrug for børn mellem 8 og 11 år, og tallene indikerer, hvad Boktugg kalder et “lydbogsboom” blandt landets yngste. Men selv blandt folk født i 80’erne, 70’erne og 60’erne er den daglige lydbogslytning relativt høj.

For et stykke tid siden udgav Internetfonden årsrapporten Danskerne og Internettet, der blandt andet opsummerer, hvordan vores medievaner har set ud i løbet af året. I år så spørgsmålene dog lidt anderledes ud, så det er ikke rigtig muligt at sammenligne med sidste års rapport. For eksempel var spørgsmålene begrænset til mediebrug i de seneste 12 måneder sammenlignet med tidligere år, hvor deltagerne skulle svare på, om de nogensinde havde forbrugt de forskellige medietjenester i deres liv.

Nyt for i år var også en måling af mediebrug blandt børn mellem 8 og 11 år, som gav flere interessante indsigter. Især når det kommer til forbruget af lydbøger.

Læsning og lytning størst blandt folkeskoleelever

De bogformater, der figurerer i undersøgelsen, er papirbøger, lydbøger og e-bøger, og det er frem for alt resultaterne fra de to første, vi skal se nærmere på. I løbet af de seneste 12 måneder har 62 procent af folkeskoleeleverne læst en papirbog, og hele 50 procent har lyttet til lydbøger. Papirbøger er tilsyneladende ikke i høj kurs blandt gymnasieelever og gymnasieelever, fordi læseprocenten dér er under 50 procent.

Blandt gymnasieelever ligger lydbogslytningen på beskedne 20 procent, hvilket er lavere end for landet som helhed (26 procent). Forbruget af e-bøger er relativt lavt blandt både folkeskole-, mellem-, ungdoms- og gymnasieelever.

Podcastlytning viser den modsatte tendens

Tager du et kig på podcastlytning i løbet af året, ser du en omvendt tendens. Her er gymnasieelever de flittigste brugere med 46 procent, mens gymnasiet, mellemtrinnet og folkeskolen ligger på henholdsvis 35, 24 og 15 procent.

1 ud af 10 lytter til en lydbog hver dag

Opdeler man lytning og læsning af de forskellige bogformater efter hvor ofte (gælder alle danskere fra 8 år og opefter), er forbruget af papirbøger 15 procent dagligt, 27 procent ugentligt og 51 procent i løbet af de sidste 12 måneder. De tilsvarende tal for lydbøger er 8, 12 og 26 procent.

Blandt personer født i 2010’erne lytter 14 procent til lydbøger dagligt. Blandt dem i 80’erne, 70’erne og 60’erne er det tilsvarende tal henholdsvis 11, 9 og 10 procent, så selv her er lydbogslytningen relativt stor.

Læs videre

Mikael

Mikael - Indholdsansvarlig Mikael har en stor interesse for bøger og har siden 2022 været content manager på Lydbøger.nu. Mikael har allerede en universitetsuddannelse som webredaktør og sikrer i øjeblikket, at indhold og data på Ljudböcker.com er korrekt og altid opdateret.